Hieruit vloeit voort dat de werkgeversverklaring bij de werkgever moet worden aangevraagd. De inhoud van de werkgeversverklaring maakt richting geldverstrekkers van bijvoorbeeld de lening, creditcard of hypotheek duidelijk dat de werknemer in dienst is bij de werkgever, wat de hoofdpunten zijn van de werkrelatie en daarnaast - niet minder belangrijk - is de werkgeversverklaring een bevestiging van hetgeen is opgenomen in de arbeidsovereenkomst en de gegevens die zichtbaar zijn op de salarisafreking.

 

Omdat de werkgeversverklaring een complementaire verklaring is, bestaat er een zeer nauwkeurig bepaalde invul instructie. U wilt niet weten hoeveel werkgeversverklaringen foutief worden ingevuld en daarmee vaker moeten worden ingestuurd...

 

Om enkele voorbeelden te noemen bestaan er eisen met betrekking tot de kleur pen, de tekenbevoegde, de bedrijfsstempel en de salarisbeschrijving. Gezien het groot aantal werkgeversverklaringen die door de geldverstrekker worden afgekeurd is het verstandig de hypotheekadviseur om een invulinstructie voor de werkgever aan te leveren. Zo weet u altijd zeker dat het in ieder geval niet aan u ligt wanneer de verklaring onverhoopt wordt afgewezen.

 

Met name de aanvraag voor de consumptieve kredieten en de hypothecaire geldlening hecht grote waarde aan de werkgeversverklaring. Het is in de hypotheekvoorwaarden van de meeste geldverstrekkers opgenomen dat de werkgeversverklaring op de juiste manier moet worden aangeleverd. Ook geldverstrekkers op de consumptieve krediet markt doen steeds vaker een beroep op de bewijslast van het inkomen aan de hand van een werkgeversverklaring. Wees hier dus op voorbereid.