De koopwoning is voor de meeste consumenten - en zeker tegenwoordig - een extra manier om vermogen voor de toekomst op te bouwen. Dit vermogen betaalt zich terug in de vorm van geringe of soms zelfs het volledig ontbreken van woonlasten. Met het ook op de steeds verdere inkrimping van de Nederlandse schatkist en het verlagen van overheidssubsidies zoals AOW en de hypotheekrente aftrek is het aflossen van de hypothecaire geldlening helemaal zo'n gek idee nog niet.

 

De hoogte van de maandlasten is echter bepalend bij het bepalen van de hoogte van de aflossing. Men kan immers niet meer uitgeven dan er beschikbaar is.

 

De maandelijkse lasten bij een koopwoning worden over het algemeen bepaald door de optelsom van hypotheekrente, premie voor de risicoverzekering en het maandbedrag dat gereserveerd is voor de (al dan niet toekomstige) aflossing. Extra kosten als de opstal- en inboedelverzekering worden over het algemeen niet meegenomen in de berekening van de maandelijkse lasten bij een koopwoning. En dat is best gek, het zijn namelijk wel kosten die de woning eigenaar maakt.

 

Maar gelukkig bestaan er ook voordelen aan het bezit van de eigen woning. Zo spaart men door aflossing van de hypotheekschuld eigenlijk een vermogen bij elkaar. Daarbij stimuleert de overheid het eigen woning bezit. Dit doet zij door de eigen woning bezitter een fiscaal voordeel te bieden. Dit fiscaal voordeel heeft betrekking op de fiscale aftrekbaarheid van de rente die betaald is voor het deel van de hypothecaire geldlening dat gebruikt is voor de aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning.

 

Naast de hypotheekrente aftrek bestaat nog een ander fiscaal voordeel. Dit heeft betrekking op de fiscale behandeling van de hypotheekvorm die de woning bezitter heeft gekozen. Wanneer is gekozen voor een levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek dan is - onder strikte en vooraf bepaalde voorwaarden - de waardegroei tussentijds niet belast. Dit wil zeggen dat de eigenwoningbezitter onbelast kan sparen voor een kapitaal dat de eigen woning schuld (verplicht) gaat aflossen.