Berekenen kosten koper

Hoewel men vaak denkt dat kosten koper tien procent van de hoofdsom inhouden hoeft dit niet zo te zijn. De hoogte van de kosten koper is sterk afhankelijk van de diensten die u afneemt. Een voorbeeld zijn de makelaarskosten. U hoeft geen makelaar in de arm te nemen en dan betaalt u ook geen makelaarskosten. Toch vinden veel consumenten het fijn om advies van een expert te kunnen vragen.

 

Kosten waar u tevens mee te maken krijgt zijn notariskosten, kosten Nationale Hypotheekgarantie, taxatiekosten en de kosten voor het bouwkundig rapport. Daarnaast betaalt u advieskosten, afsluitkosten bij het afsluiten van de hypotheek en overdrachtsbelasting. Ook zitten er kosten verbonden aan het verkrijgen van een bankgarantie. Ook het afkopen van erfpacht brengt kosten met zich mee.

 

U kunt de kosten koper berekenen door alle bovenstaande kosten op te tellen. Kosten die niet onder kosten koper vallen maar waar u toch mee te maken kunt krijgen bij het kopen van een woning en het verhuizen zijn kosten voor verbouwingen en verhuiskosten.

 

 

Berekenen maximale hypothecaire lening

Het berekenen van de maximale hypothecaire lening kunt u doen via een hypotheekcalculator online. Het maximum zal tussen de geldverstrekkers verschillen. Dit omdat de geldverstrekkers met verschillende constructies werken. Bij de ene constructie ligt de maximale hypotheek hoger dan bij de andere constructie.

 

Met een simpele rekensom kunt u een schatting maken van de maximale hypothecaire lening die u kunt afsluiten. Vermenigvuldig uw jaarinkomen met 4,5. Daarbij zal de geldverstrekker ook rekening houden met de executiewaarde van de woning. Meer dan 125% van de executiewaarde zal een geldverstrekker niet uitlenen om een te hoge schuld te voorkomen.

 

 

Berekenen maandelijkse hypotheeklasten

De maandelijkse hypotheeklasten zijn afhankelijk van de componenten waaruit de hypotheek bestaat. Bij 100% annuïtaire aflossing zal de hypotheek alleen bestaan uit een aflossingsdeel en een rentedeel. U kunt de hypotheekrenteaftrek meenemen in uw berekening om de netto maandelijkse hypotheeklasten te berekenen. Wanneer er sprake is van aan de hypotheek gekoppelde verzekering dan zult u ook de premie van deze verzekering moeten meenemen in uw berekening.