Bereken kosten koper

Kosten koper slaat op de eenmalige kosten die het kopen van een woning met zich meebrengt. Het gaat daarbij om de volgende kosten:

 

  • Notariskosten
  • Kosten Nationale Hypotheek Garantie
  • Taxatiekosten
  • Kosten bouwkundig rapport
  • Advieskosten
  • Afsluitkosten (vroeger: afsluitprovisie)
  • Overdrachtsbelasting
  • Bankgarantie
  • Courtage voor de makelaar
  • Afkopen erfpacht

 

 

Bereken hypotheek kosten

De maandelijkse kosten van de hypotheek kunt u berekenen door te kijken naar de componenten waar de hypotheek uit bestaat. Bij een hypotheek die annuïtair wordt afgelost bestaan de maandelijkse kosten uit een aflossingsdeel en een rentedeel. U kunt het rentedeel berekenen door de effectieve jaarlijkse hypotheekrente te delen door het aantal maanden. Daarna kunt u het nog omrekenen naar netto hypotheekrente.

 

Bij een hypotheek waar het aflossen wordt uitgesteld heeft u vaak ook te maken met andere kosten. Denk aan premies voor aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen.

 

 

Bereken hypotheek kosten online

Veel financiële dienstverleners bieden online een simpele calculator aan. Daarmee kunt u een beeld krijgen van de hypotheek kosten. Ook zijn er steeds meer websites waar u de kosten van verschillende hypotheken kunt vergelijken. Zo kunt u een bewuste keuze maken voor een bepaalde hypotheek.