Naast de rentecomponent in de hypotheek, is de wijze van aflossing en de premie van de overlijdensrisicoverzekering bepalend bij de maandlasten van de nieuwe hypotheek. Over het algemeen geldt bij een overlijdensrisicoverzekering dat hoe eerder de polis is afgesloten, hoe lager de maandlast is. De laatste tijd is echter de kosten en premieberekening van de overlijdensrisico verzekering sterk onder de loep genomen. Dit kan er soms voor zorgen dat het opzeggen van de oude overlijdensrisicoverzekering en het aanvragen van een nieuwe overlijdensrisico verzekering een aantrekkelijke maandlastenverlaging oplevert.

 

 

Berekening netto maandlasten hypotheek

Bij het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek is de bepalende factor of en hoeveel recht op hypotheekrente aftrek voor de IB geldt. Het verschil tussen de bruto hypotheek en de netto hypotheek komt door het belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel is gekoppeld aan het tarief in de inkomstenbelasting wat wordt ingehouden op het brutoloon. Voor het berekenen van de netto maandlasten bij een hypotheek moet men eerst de totale bruto maandlasten achterhalen. De bruto maandlasten zijn en optelsom van de in een jaar te betalen hypotheekrente, opgeteld met de eventuele jaarpremie voor de overlijdensrisico verzekering en de jaarpremie voor de kapitaalopbouw. Alleen over de betaalde hypotheekrente mag het belastingvoordeel worden berekend. Aan de hand van het IB tarief en het exacte bedrag aan belasting dat iemand betaald kan bepaald worden hoeveel belastingvoordeel ontstaat. Het belastingvoordeel mag worden afgetrokken van de totale bruto maandlast en zo ontstaat de netto maandlast van de hypotheek.

 

 

Hypotheekadvies

Omdat het berekenen van de maandlasten bij een hypotheek gebaseerd is op meerdere factoren en omdat de maandlasten van een hypotheek grotendeels bepaald worden door de keuze van de producten die naast de hypothecaire geldlening worden afgesloten is deskundig financieel advies noodzakelijk bij het afsluiten van een hypotheek. De hypotheekadviseur kan op basis van de in zijn bezit zijnde hypotheekadvies software verschillende rekenvoorbeelden laten zien. Op basis van de verschillende rekenvoorbeelden kan de juiste keuze voor het financieel advies worden gemaakt. Verdere informatie over hypotheekadvies en de hypotheekvormen kunt u inwinnen bij de deskundig en erkend hypotheekadviseur.