Voor het afsluiten van een hypotheek wordt er vaak een bankgarantie gevraagd. Een bankgarantie voor een hypotheek is eigenlijk de zekerheid dat de hypotheekverstrekker een gedeelte van de aankoopsom zal betalen van uw huis. Dit wordt vooral gedaan wanneer de koper niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

 

 

Bankgarantie hypotheek

De bankgarantie van een hypotheek bevat vaak 10% van de aankoopwaarde van het huis. Zo zal de hypotheekverstrekker garant staan voor het bedrag, maar niet op de rekening van de notaris storten. Wanneer de waarborgsom opeisbaar is, dan zal de verkoper ook aanspraak kunnen maken op de bankgarantie. Zo is het grote voordeel van een bankgarantie dat u uw spaargeld niet hoeft aan te breken.

 

Wat de koper eigenlijk doet bij een bankgarantie van een hypotheek, is een overeenkomst tekenen met de bank. Indien de koop niet door zal gaan, zal de bankgarantie omgezet worden in een lening. De verkoper zal bij het niet doorgaan van de koop 10% van de aankoopsom ontvangen.

 

Een bankgarantie voor een hypotheek is eigenlijk een garantie voor de verkoper. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal de bank een tussenkomst aanbieden. Normaal gesproken zal de bankgarantie 10% van de prijs van het huis zijn.

 

Er zitten natuurlijk ook kosten verbonden aan een bankgarantie. Deze kosten zijn vaak 1% van het aankoopbedrag. De duur van een bankgarantie is vaak 12 maanden. In overleg kan er altijd gekeken worden naar een verlenging. Het is in ieder geval altijd belangrijk om dit soort zaken met een financieel adviseur te bespreken.