De maandelijkse lasten bestaan bij de annuïteitenhypotheek uit twee componenten: een aflossingsdeel en een rentedeel. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel hoog en het aflossingsdeel laag. Naarmate de looptijd verstrijkt wordt het aflossingsdeel hoog en het rentedeel laag.

 

De annuïteitenhypotheek heeft als groot voordeel dat er aan het begin van de looptijd maximaal gebruikt kan worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Het rentedeel is erg hoog en zo ook de fiscale aftrekbaarheid. De maandlasten worden zo in het begin laag gehouden. De annuïteitenhypotheek is dan ook erg geschikt voor starters. Aan het begin van de looptijd hebben zij misschien nog niet veel te besteden maar omdat er carrière wordt gemaakt en er loonstijgingen zijn, kan de consument de hoger wordende maandlasten blijven dragen.

 

 

Hypotheekrenteaftrek aanvragen

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Zo moet de woning uw hoofdverblijf zijn. En moet u een inkomen hebben waarover inkomstenbelasting en loonheffing wordt betaald. Als dat het geval is dan kunt u op de website van de belastingdienst een formulier invullen om de hypotheekrenteaftrek aan te vragen.

 

De hypotheekrenteaftrek wordt maandelijks rond de vijftiende van de maand gestort.