Vanaf 2013 worden aflossingsvrije hypotheken fiscaal minder aantrekkelijk. Nieuwe hypotheken waarvoor hypotheekrente wordt aangevraagd komen alleen in aanmerking als er ten minste annuïtair wordt afgelost. Annuïtair aflossen betekent dat er tenminste maandelijks wordt afgelost. Hypotheken waarbij het aflossen wordt uitgesteld komen voor de hypotheekrenteaftrek niet meer in aanmerking. Hypotheekvormen waarbij annuïtair wordt afgelost zijn de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

 

 

Lineaire hypotheek

De maandelijkse kosten bij de lineaire hypotheek bestaan uit twee delen: het aflossingsdeel en het rentedeel. Iedere maand wordt er even veel betaald aan aflossing. Ook wordt er iedere maand rente betaald, maar omdat de schuld relatief snel wordt weggewerkt (er wordt afgelost), daalt het rentedeel snel. De maandelijkse kosten zullen zo dalen. De lineaire hypotheek is zeer geschikt voor mensen die verwachten in de komende jaren minder inkomen te hebben.

 

 

Annuïteitenhypotheek

Ook bij de annuïteitenhypotheek bestaan de maandelijkse kosten uit de twee elementen aflossingsdeel en rentedeel. Het rentedeel is aan het begin van de looptijd hoog en het aflossingsdeel laag. Zo kan aan het begin van de looptijd maximaal gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Het rentedeel daalt gaandeweg en het aflossingsdeel wordt groter. Er kan gaandeweg minder fiscaal worden afgetrokken en zo zullen de maandelijkse kosten stijgen. De annuïteitenhypotheek is geschikt voor starters die verwachten meer te gaan verdienen in de komende jaren.