Het is voor starters momenteel niet makkelijk op de woningmarkt. De banken scherpen de normen aan. De overheid stelt hogere eisen aan en voorwaarden aan leningen. Het vinden van een leuken en betaalbare woning wordt steeds moeilijker. Vooral starters op de woningmarkt hebben hier last van.

 

 

De Familiebank

Maar u als ouder kunt uw kind(eren) op een makkelijke manier helpen. En het mooie is dat u er zelf ook voordeel van hebt.

 

Hoe? Richt uw eigen Familiebank op!

 

U leent geld aan uw kind voor de aankoop van een huis en daarmee is uw eigen bank al een feit.

 

Als u spaargeld heeft dat u zelf niet wilt gebruiken, dan is het mogelijk hiermee uw zoon of dochter helpen. En de fiscus betaalt nog mee ook. Deze oplossing is voor u en uw kind financieel gunstig. Uw kind kan de rente van de lening aftrekken in box 1. Voorwaarde hiervoor is wel dat de lening die u verstrekt wordt gebruikt voor de aankoop of onderhoud van de eigen woning van uw kind. En u krijgt honderden euro’s meer rente over uw geld.

 

U kunt een zo hoog mogelijke rente rekenen aan uw kind, veel hoger dan de spaarrente bij een gewone bank. Misschien is uw eerste gedachte om juist een lage rente te berekenen. Maar fiscaal gezien is het slimmer een maximale rente te vragen, want dat levert uw kind een extra voordeel op. Door de renteaftrek krijgt uw kind een deel van de rente terug van de fiscus. De rente natuurlijk wel echt betaald te worden; niet-betaalde rente is niet aftrekbaar. Voor u (de ontvanger) is de hoogte van de rente fiscaal niet relevant. Uw rente-inkomsten zijn niet belast.

 

Om de hogere rentelast compenseren kunt u uw kind ieder jaar een leuk bedragje schenken waarbij u gebruik maakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (maximaal per kind per jaar 5.030 euro).

 

U bent niet helemaal vrij om de hoogte van de rente zelf te bepalen. Wettelijk bent u verplicht een marktconforme rente te rekenen. Zo’n marktconforme rente gaat uit van de gangbare hypotheekrentetarieven plus of min 25%. Is het huidige tarief bijvoorbeeld 5,5%, dan kunt u maximaal 6,9% rente vragen. Dat is meer dan u op een spaarrekening krijgt.

 

Een rekenvoorbeeld met 50.000 euro, 3,3% spaarrente en 5,5% hypotheekrente maakt het duidelijk.

U leent aan uw kind 50.000 euro voor de aankoop van een woning. Het restant van het benodigde geld leent uw zoon / dochter bij een gewone bank. We gaan er van uit dat uw kind de rente tegen 42% kan aftrekken. De normale rente voor een hypotheek is 5,5% per jaar. U rekent 6,9% rente: 5,5% + 25%.

 

 

Uw voordeel

Op een spaarrekening krijgt u over 50.000 euro een rente van 3,3% = 1.650 euro per jaar. U betaalt 1,2% belasting over het gemiddelde saldo: 50.000 euro plus 51.650 euro/2 = 50.825 euro, dus 610 euro. Van de spaarrente houdt u 1.650 euro min 610 euro = 1.040 euro over.

 

Maar leent u geld aan uw kind, dan krijgt u 6,9% over uw 50.000 euro = 3.450 euro aan rente.

 

Ook nu betaalt u 1,2% belasting over het gemiddelde: 50.000 euro plus 53.450 euro /2 = 51.725 euro, dus 620 euro.

 

Nu houdt u van uw rente 2.830 euro over (3.450 euro min 620 euro). Dit is dus 1.790 euro meer dan wanneer uw geld op een spaarrekening staat.

 

Leent uw kind bij een gewone bank, dan geldt een hypotheekrente van 5,5% x 50.000 euro = 2.750 euro per jaar. Na aftrek van de belasting tegen 42%: netto 1.595 euro.

 

Leent uw zoon / dochter dit bedrag van uw Familiebank, dan is de rente 6,9% x 50.000 euro = 3.450 euro per jaar. Na fiscale aftrek tegen 42% is het 2.001 euro, netto 406 euro meer.

 

U kunt uw kind compenseren voor dit verschil door een belastingvrije schenking te doen. Het familievoordeel is dan nog altijd 1.790 min 406 = 1.384 euro.

 

Dat is dus best rendabel zo’n familiebank!