Hypotheek

Een hypotheek is een lening die nodig is voor de aankoop van een eigen woning. De hypotheek wordt verstrekt aan hypotheekaanvragers in het bezit van een vast en aantoonbaar inkomen waarbij het onderpand voldoende waarde heeft om een gezonde lening te laten bestaan. Ook moet de aanvrager van de hypotheek een blanco BKR profiel hebben. Dit wil zeggen dat hij geen openstaande schulden of betalingsachterstanden mag hebben. De hypotheek kan worden aangevraagd en afgesloten bij een bank of via een tussenpersoon die met meerdere geldverstrekkers samenwerkt.

 

 

Maandlasten hypotheek berekenen

Een hypotheek bestaat uit een aantal onderdelen. De maandlasten van een hypotheek berekenen heeft dan ook betrekking op een optelsom van deze onderdelen. De hypotheekrente aftrek heeft bij het berekenen van de maandlasten voor de hypotheek ook invloed. Deze hypotheekrente aftrek is gekoppeld aan het inkomen dat men heeft en daardoor is een exacte bepaling van de maandlast op voorhand lastig. Bij benadering kan de volgende formule voor het berekenen van de bruto maandlasten van de hypotheek worden gehanteerd:

 

Te betalen hypotheekrente + Kosten overlijdensrisicoverzekering + Kosten kapitaalopbouw of levensverzekering + Kosten opstalverzekering

 

Op de te betalen hypotheekrente kan de hypotheekrenteaftrek in mindering worden gebracht. Het netto te betalen maandbedrag is de uitkomst van bovenstaande formule vermindert met de hypotheekrenteaftrek.

 

 

Hoogte hypotheek berekenen

De hoogte van de hypotheek berekenen is afhankelijk van het inkomen dat de aanvrager van de hypotheek heeft in combinatie met de waarde van de woning. Hoewel men op basis van het inkomen vaak meer kan lenen, kan er een beperking van toepassing zijn door een lage waarde van het onderpand. De hoogte van de hypotheek berekenen is dus afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de waarde van de woning.

 

 

Hypotheekrente aftrek

Hypotheekrente aftrek is een stimuleringsregeling vanuit de overheid die ertoe heeft bijgedragen dat steeds meer mensen een eigen woning hebben aangekocht. De hypotheekrente aftrek zorgt er voor dat eigen woning bezitters die een inkomen verdienen waarover loonbelasting wordt betaald, een bedrag hierop in mindering kunnen brengen. De hypotheekrente aftrek zorgt ervoor dat een lager netto bedrag per maand betaald moet worden.

 

 

Maximale hypotheek berekenen

Het berekenen van de maximale hypotheek kan per geldverstrekker verschillen. Dit heeft onder andere te maken met de hoogte van de gekozen rente en de voorwaarden die gelden voor de gekozen hypotheek. Het berekenen van de maximale hypotheek is zonder de juiste gegevens slechts bij benadering mogelijk. Het berekenen van de maximale hypotheek doet men bij voorkeur bij en met een hypotheekspecialist.