Een hypothecaire lening is een geldlening waarmee een huis aangekocht kan worden. De hypothecaire geldlening kan worden afgesloten bij een hypotheekbank of andere geldverstrekker. De hypothecaire geldlening wordt meestal een hypotheek genoemd. De woning dient bij de hypothecaire geldlening als onderpand voor de lening. Er bestaan verschillende soorten hypotheken die onder andere afhankelijk zijn van de manier waarop de lening wordt afgelost.

 

 

Hypotheekvormen

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen hypotheekvormen waarbij tijdens de looptijd wordt afgelost en de lening dus steeds lager wordt en hypotheekvormen waar tijdens de looptijd niet zal worden afgelost maar aan het einde van de looptijd de hoofdsom vanuit een opgebouwd kapitaal wordt afgelost.

Hypotheekvormen waarbij tijdens de looptijd wordt afgelost zijn de lineaire hypotheek en de annuïtaire hypotheek. Het kenmerk van beide hypotheekvormen is dat de hypotheekschuld maandelijks lager wordt. Doordat de hypotheekschuld maandelijks lager is, neemt ook het fiscaal voordeel over de betaalde hypotheekrente af. Om dit fiscaal voordeel toch optimaal te laten zijn, bestaan er hypotheekvormen die naast een volledig aflossingvrije hypotheek, waarbij de rente tijdens de looptijd gelijk blijft, kapitaalopbouw plaatsvindt waarmee aan het einde van de looptijd het opgebouwde kapitaal kan worden gebruikt voor het ineens aflossen van de hypotheek. Het opbouwen van dit kapitaal kan op basis van een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een levenhypotheek.

 

 

Hypotheekrente

De vergoeding die men moet betalen voor het uitgeleende hypothecair krediet noemt men hypotheekrente. De hypotheekrente is gebaseerd op het risico dat de geldverstrekker loopt bij het uitlenen van het geld. Hoe hoger het risico, hoe duurder en dus hoger de rente. De hypotheekrente wordt door de bank gebaseerd op de kosten, risico inschatting en winstberekening. Dit principe van vraag en aanbod noemt men in banktermen funding en matching. Wanneer de funding van bijvoorbeeld langlopend spaargeld achterblijft, kan de bank weinig langlopende hypothecaire leningen verstrekken en zal de hypotheekrente bij deze aanbieder hoger zijn dan wanneer er een overvloed aan langlopend kapitaal aanwezig is. Pensioenfondsen hebben vaak voor een langere periode de beschikking over vreemd vermogen. Dit zorgt er voor dat hypotheekrente met een lange rente vast periode vaak bij een pensioenfonds goedkoop kan worden afgesloten.

 

 

Hypotheekadvies

Advies over het afsluiten van een hypothecaire lening kan ingewonnen worden bij de hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur zal in zijn financieel advies een aantal uitgangspunten formuleren zodat duidelijk naar voren komt wat de consequenties zijn van bepaalde keuzen. Deskundig hypotheekadvies kan men inwinnen bij een erkend hypotheekadviseur. De erkend hypotheekadviseur is werkzaam bij een tussenpersoon of directe geldverstrekker.