Bij de beleggingshypotheek wordt de hypothecaire geldlening, net als bij de levenhypotheek en de spaarhypotheek aan het einde van de looptijd ineens afgelost met de uitkering van de beleggingen. Onzekere factor bij de beleggingshypotheek is de waarde van de beleggingen op de einddatum. Deze waarde kan uitkomen op de vooraf gewenste waarde maar kan ook afwijken. Deze afwijking is afhankelijk van de schommelingen in de rendementen door de jaren heen. In een constant stijgende markt is het heel goed mogelijk dat het beleggingsdeel in de beleggingshypotheek meer zal opleveren dan op voorhand is begroot. Helaas kan een dalende markt zorgen voor een lager rendement en een lagere opbrengst aan het einde van de looptijd van de beleggingshypotheek. Het beste advies op basis van de beleggingshypotheek is om in de laatste tien jaren van de beleggingshypotheek een zeer defensief beleggingsprofiel aan te nemen. Dit zorgt er voor dat alleen risicomijdende beleggingen in de portefeuille worden opgenomen. Hierdoor zal het rendement waarschijnlijk lager uitvallen dan het rekenrendement waarop de beleggingen zijn gebaseerd. Aan de andere loopt men niet meer het risico dat het gehele opgebouwde kapitaal verdwijnt.

 

De beleggingshypotheek lijkt aantrekkelijk door de lage maandlasten en lage premie. Het gevaar dat het rekenrendement voor kosten van de klant komt wordt hierbij regelmatig over het hoofd gezien. Zeker starters op de woning markt moeten zich goed realiseren dat hoewel de lengte van een hypotheek relatief lang is, de betaalde premies voor een hypotheek in sommige gevallen volledig kunnen verdampen door een tegenwerkende markt.

 

Voordat een beleggingshypotheek wordt afgesloten is deskundig advies van een hypotheekadviseur die in het bezit is van de kennis op het gebied van beleggen en de beleggingsmarkten noodzakelijk. Men moet op voorhand weten waar aan begonnen wordt. Te vaak zijn hypotheken afgesloten met slecht renderende beleggingsrekeningen. Bij de beleggingshypotheek moet een financiƫle bijsluiter worden gevoegd waarin duidelijk is aangegeven hoe groot het risico van het product is. Neem geen risico dat u niet kunt dragen.