Hypotheken vergelijken is over het algemeen een lastige zaak. Omdat er verschillende aanbieders van hypotheken bestaan en de bijbehorende verzekeringen op basis van verschillende beleggingsprofielen andere maandlasten kunnen bieden lijkt in veel gevallen de ene aanbieding goedkoper dan de andere aanbieding. Bij het vergelijken van de hypotheekrente is het verstandig het volgende stappenplan te hanteren:

 

  • Is de rentevast periode bij beide aanbieders exact hetzelfde?
  • Wat zijn de voorwaarden van financiering? Is er sprake van een budget of basis product?
  • Moet ik kosten betalen als de hypotheek niet doorgaat en zo ja hoeveel is dat?
  • Moet ik kosten betalen als ik voor het einde van de looptijd de hypotheek wil aflossen door bijvoorbeeld verhuizing of het oversluiten van de hypotheek?
  • Ben ik verplicht verzekeringen en andere bijproducten bij de hypotheekbank af te sluiten?

 

Pas wanneer al deze bovenstaande gegevens naast elkaar zijn gelegd kan sprake zijn van het vergelijken van de hypotheek.

 

Bij het vergelijken op basis van de levensverzekering is vooral belangrijk dat het risicoprofiel en het beleggingsprofiel overeenstemmen. Manipulatie van de maandlast kan gemakkelijk door een ander beleggingsfonds te kiezen of andere voorwaarden. Let op dat bij de levensverzekering een rekenrendement gebruikt wordt. Dit wil zeggen dat men op basis van de resultaten uit het verleden er van uit wil gaan dat een dergelijk rendement bij het bijbehorend risicoprofiel en beleggingsprofiel behaald kan worden. Het rendement dat behaald kan worden op een beleggingsverzekering of levensverzekering is dus afhankelijk van de fondsbelegger. Dit betekent dat op voorhand slechts een inschatting gemaakt kan worden van de verwachting van het rendement en men dus nooit met volledige zekerheid kan zeggen wat het uiteindelijke eindkapitaal van de levensverzekering of beleggingsverzekering gaat worden. Hoe lager het risico bij het risicoprofiel en beleggingsprofiel, hoe groter de kans dat het uiteindelijke doelkapitaal zou worden gehaald.

 

 

Hypotheek vergelijk

Hypotheken vergelijken kan ook op het niveau van het hypotheekadvieskantoor en de hypotheekadviseur. Er zijn op internet verschillende vergelijkende websites voor hypotheekadviseurs. Niet al de vergelijkende hypotheek sites zijn van dusdanige kwaliteit dat er daadwerkelijk een conclusie getrokken kan worden op basis van de geschreven beoordelingen. Wanneer er klachten zijn over een hypotheekadvieskantoor kan men de waarschuwingenlijst van de Autoriteit Financiële Markten op haar website bekijken. De combinatie van verschillende vergelijkingssites, openbare registers van hypotheekadviseurs en de overheidsinstanties kan ene duidelijk beeld geven van de kwaliteit van de hypotheekadviseur.

 

 

Verschillende hypotheekvormen

Hypotheken vergelijken kan alleen wanneer de juiste hypotheekvorm vergeleken wordt. Voordat hypotheken vergeleken worden doet men er goed aan te bepalen welke van de verschillende hypotheekvormen voldoen aan de wensen en eisen. Grofweg worden onderscheiden hypotheekvormen waarbij tijdens de looptijd wordt afgelost en dus het fiscaal voordeel steeds kleiner wordt en hypotheekvormen waarbij naast de hypothecaire geldlening kapitaalopbouw plaatsvindt waarmee aan het einde van de looptijd kan worden afgelost en het fiscaal voordeel volledig is. Tijdens de looptijd aflossen kan op basis van een annuïtair aflosschema of een lineair aflosschema. Aflossen aan het einde van de looptijd kan met de spaarhypotheek, de beleggingshypotheek en de levenhypotheek. Meer informatie over deze hypotheekvormen vindt u op de specifiek voor deze hypotheekvormen gemaakte partnerwebsites.

 

 

Hypotheekadvies

Hypotheekadvies kan worden ingewonnen bij een hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur werkt voor een financieel of hypotheekadvieskantoor of bij een hypotheekbank. De adviseur moet op de hoogte zijn van de regels op het gebied van fiscaliteiten, hypotheekvormen en de individuele voorwaarden die per hypotheekvorm gelden. De keuze voor de juiste hypotheekadviseur is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen dat de belangrijkste financiële keuze voor de komende jaren goed gemaakt wordt. Deskundig hypotheekadvies waarbij u kunt vertrouwen op de juiste afhandeling van uw verzoek kan bij de erkend hypotheekadviseur. Belangrijk is dat u op voorhand juist geïnformeerd wordt over de beloningswijze die de hypotheekadviseur hanteert. Dit toont voor een groot deel de onafhankelijkheid van de adviseur aan.

 

 

Consumentenbescherming

De consument wordt deels door de overheid beschermd door vereisten te stellen aan zowel de financieel adviseur als de financiële producten. Campagnes rondom de financiële bijsluiter en de campagne ‘geld lenen kost geld’ moeten de consument beter stil laten staan bij de beslissing die ze nemen. Vanuit de overheid zijn vestigingsvereisten voor financieel adviseurs opgesteld. Zo moet de financieel voldoen aan de volgende kwaliteitskenmerken: betrouwbaarheid, deskundigheid, transparantie, financiële zekerheid en zorgplicht.

 

 

Let op: geld lenen kost geld en lees altijd de financiële bijsluiter voordat u een financieel product afsluit.