De stimuleringsmaatregel die zo goed bedoeld was is volledig uitgemolken. Het zal u niets verbazen dat de hypotheekrente aftrek langzaamaan verdwijnt. Al jaren stellen verschillende politieke partijen de houdbaarheid van dit aanzienlijke fiscaal voordeel ter sprake.

 

Tot de jaren '80 werd de hypotheekrente aftrek gebruikt zoals deze bedoeld was. Ter stimulering van het eigen woning bezit. Hierbij was de maandelijkse (of jaarlijkse) teruggaaf als een leuk en interessant extraatje gezien. Dit in tegenstelling tot de huidige tijd: hypotheekrente aftrek is een onderdeel van het inkomen geworden.

 

Begrotingsproblemen bij de Nederlandse overheid zorgen ervoor dat er flink gesneden moet worden in de uitgaven. Een van deze uitgaven die aan banden wordt gelegd is de hypotheekrente aftrek. Hypotheken die afgesloten zijn tot 2013 houden volledig recht op de hypotheekrente aftrek voor de periode van maximaal 30 jaar zoals tot deze tijd gebruikelijk was. Hypotheken afgesloten vanaf 2013 hebben geen recht meer op hypotheekrente aftrek tenzij de lening tijdens de looptijd wordt afgelost.

 

Een combinatie van versneld en tijdens de looptijd aflossen en het verdwijnen van de aflossingsvrije hypotheek heeft de woningmarkt ingrijpend verandert. Prijzen staan onder druk en steeds meer woningen komen 'onder water' - waarbij de schuld die op de woning rust hoger is dan de waarde.

 

De wijzigingen in de woningmarkt en de wet- en regelgeving zorgen voor een groter wordend bewustzijn onder de consument. Een bewustzijn dat zich richt op het vergroten van de onafhankelijkheid van de consument zelf. Op zich geen slecht idee. Aflossen van de hypothecaire geldlening wordt daarmee weer de norm.