Er bestaan twee verschillende soorten aflossingsvrije hypotheek. De eerste vorm kenmerkt zich door de totale aflossingsvrije en nimmer gedwongen aflossing. De tweede vorm noemt men in het dagelijks spraakgebruik vaak anders. Er wordt dan gesproken over een (bank)spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek of effectenhypotheek.

 

Hoewel de tweede vorm van de aflossingsvrije hypotheek voor de nodige onduidelijkheid kan zorgen ontstaat deze hypotheekvorm door de aflossingsvrije hypotheek te koppelen aan een terugbetaling aan het einde van de looptijd van de hypothecaire geldlening. De aflossing wordt verplicht terugbetaald door de waarde van de (bank)spaarrekening, de levensverzekering, de beleggingsrekening of de effectenrekening te gebruiken voor aflossing.

 

Met name de tweede vorm van de aflossingsvrije hypotheek is, zolang de hypotheekrente aftrek bestaat, zeer interessant. Gedurende de looptijd van de hypothecaire geldlening ontstaan er immers twee voordelen. Allereerst is de hypotheekrente aftrek tijdens de gehele looptijd hoog. En op de tweede plaats kan een vorm van samengestelde interest (ook wel het sneeuwbaleffect genoemd) ontstaan op de spaar- of beleggingsrekening.

 

Op deze website kunt u verschillende artikelen lezen die betrekking hebben op de aflossingsvrije hypotheek.