Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken wordt in dit artikel beschreven wat de aflossingsvrije hypotheek exact inhoudt, wat de voordelen en de nadelen van deze hypotheekvorm zijn en welke bezwaren vanuit de overheid hebben geleid tot een aanpassing van de verstrekking van deze hypotheekvorm.

 

 

Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek heeft, zoals de naam al aangeeft, als kenmerk dat de hypothecaire geldlening niet wordt afgelost. Dit betekent dat de leningnemer tijdens de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek uitsluitend rente betaalt over de lening. Dit zorgt voor een lage maandlast maar is eigenlijk een 'koekje van eigen deeg' omdat de hypothecaire geldlening voor altijd zal blijven bestaan.

 

Wanneer sprake is van een stijgende inflatie, een stijging van de waarde van vastgoed, een stijging van het inkomen en fiscale voordelen zoals de hypotheekrente aftrek, dan is het zeer interessant de aflossing van de hypothecaire geldlening ver naar de toekomst te verplaatsen, de waarde van vandaag is immers een andere waarde in de toekomst.

 

En toen klapte de 'bubble'. Woningprijzen schijnen ook te kunnen dalen. Naast inflatie kan ook sprake zijn van deflatie. En ook het fiscaal voordeel in de vorm van de hypotheekrente aftrek is niet tot in den treure houdbaar. Als we er goed over nadenken is het natuurlijk kolder dat we zijn meegegaan in deze gekte. Toch is vrijwel heel Nederland meegegaan in dit verhaal.

 

Nu ineens blijkt de aflossingsvrije hypotheek niet alleen maar rozengeur en maneschijn te zijn. Het kan ook verkeerd uitpakken... en daarvoor moet men worden beschermd.

 

 

Hypotheekrente aftrek en Kapitaalverzekering Eigen Woning

Een van de grote voordelen van de aflossingsvrije hypotheek is dat de hypotheekrente aftrek gedurende de looptijd volledig blijft. Door dit aanzienlijke voordeel zijn er combinatie producten bedacht. Producten die de hypothecaire geldlening gedurende de looptijd intact laten en daarbij de hypotheekrente aftrek volledig onaangetast laten en náást de hypothecaire geldlening een vermogen opbouwen. Dit vermogen wordt dan over het algemeen opgebouwd in de vorm van een spaarverzekering, beleggingsverzekering of levensverzekering.

 

Alsof het allemaal nog niet mooi genoeg is, heeft de overheid een extra stimuleringsmaatregel bedacht om het aflossen van deze aflossingsvrije hypotheek interessanter te maken. Dit werd gedaan in de vorm van een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Wanneer aan de voorwaarden van deze KEW wordt voldaan, is de kapitaalopbouw in deze verzekering - wanneer deze wordt gebruikt voor de aflossing van de eigenwoning schuld - tussentijds onbelast.

 

 

De toekomst van de aflossingsvrije hypotheek

De regering lijkt er alles aan te doen de eens zo mooie verzorgingsstaat voorgoed af te sluiten. Individualisering wordt steeds meer de norm. Men moet voor zichzelf gaan zorgen. Eén van de manieren om dit (dwingend) voor elkaar te krijgen is eigen woning bezitters te verplichten de eigen woning schuld af te lossen. Dit doet de overheid door vanaf 2013 de aflossingsvrij hypotheek, zonder toekomstig afloselement, bij nieuwe hypotheken af te schaffen.

 

Vanaf 2013 is het voor nieuwe hypotheken uitsluitend mogelijk een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten wanneer deze gekoppeld is aan een (bank)spaar, beleggings- of levensverzekering. Het wordt een stukje duurder, maar hiermee spaart u maandelijks wel voor een stukje grotere onafhankelijkheid. En dat is natuurlijk ook niet verkeerd.