Wanneer het gaat om een hypothecaire lening is het de vraag of aflossing interessant is. Het is namelijk zo dat afgelost geld niet meer terugkomt. Heeft u het geld voor andere dingen nodig dan zult u over aflossen een goede afweging moeten maken. Realiseert u zich dat u minder kunt profiteren van de hypotheekrenteaftrek als u veel aflost. Daarnaast is er meestal ook sprake van boeterente wanneer u jaarlijks meer dan tien procent aflost. Wanneer u extra aflost loopt de geldverstrekker de rente mis en daarom moet u boeterente betalen.

 

Consumenten hebben verschillende beweegredenen om af te lossen. Wanneer men wil verhuizen en de huidige woning staat onder water dan is aflossen een optie om niet met een schuld te blijven zitten bij de verkoop van de woning. Ook willen veel consumenten extra aflossen om niet meer afhankelijk te zijn van banken en wetgeving omtrent hypotheken. Een groot voordeel van (extra) aflossing is dat het huis een stukje meer of helemaal van u wordt.

 

Online kunt u berekenen of (extra) aflossing van de hypotheek voor u interessant is. Zo is de aflossing van een kleine hypotheek in de meeste gevallen voordelig. Vooral wanneer de hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait. In dat geval kan er geen gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek.

 

Als de renteopslag vervalt bij een tophypotheek door aflossing dan is het zeker aan te raden. Bij een spaar- of bankspaarhypotheek is aflossen weer niet voordelig. De voordelen van de spaarverzekering of de spaarrekening zijn veel groter.