Gelukkig is de achterstand in veel gevallen het gevolg van een administratieve onzorgvuldigheid en blijkt er geen vuiltje aan de lucht. Maar soms is de oorzaak ernstiger, zoals het verlies van werk en inkomen. Zodra u problemen met het betalen van de hypotheek verwacht, dient u de geldverstrekker op de hoogte te stellen. Doet u dit te laat, dan is het mogelijk dat de geldverstrekker geen helpende hand meer kan of wil bieden.

 

In een vroeg stadium kunnen er afspraken met de geldverstrekker worden gemaakt. U gaat bijvoorbeeld tijdelijk minder betalen en haalt dit tekort in daaropvolgende termijnen weer in. Er moet natuurlijk wel uitzicht zijn op betere financiële tijden.

 

Wanneer de achterstand te groot wordt en u heeft met de geldverstrekker geen regeling getroffen, dan kunt uw dossier bij de afdeling Bijzonder Beheer van de geldverstrekker terecht. U zult dan brieven van de geldverstrekker ontvangen over de achterstand.

 

Over het algemeen zijn er drie opties wanneer de achterstand te groot wordt: executieverkoop, schuldsanering of een betalingsregeling. In het geval van de executieverkoop raakt u de woning kwijt en zult u dus op zoek moeten naar andere woonruimte.