In de registers van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en van de Autoriteit Financiële Markten staan de gecertificeerd hypotheekadviseurs. Om de kwaliteit van het advies bij het berekenen van een 2e hypotheek te waarborgen moeten erkend hypotheekadviseurs in het bezit zijn van de diploma's Erkend hypotheekadviseur en WFT. Daarnaast moet het hypotheek advieskantoor waar de financieel en hypotheekadviseur werkzaam is een inschrijving hebben in het AFM register. Alleen financieel en hypotheekadviseurs in het bezit van de AFM inschrijving mogen hypotheekadvies geven.

 

Een 2e hypotheek kan worden afgesloten voor een tweede woning, maar ook voor het verhogen van de hypotheek op de bestaande woning. Beide vormen van een 2e hypotheek berekenen hebben andere fiscale consequenties. Zo zal bij het berekenen van een 2e hypotheek voor een tweede woning geen sprake zijn van fiscale voordelen in de zin van de Wet IB 2001 en de hypotheekrenteaftrek

 

Bij de keuze van het aflossen van een 2e hypotheek en het berekenen van de kosten en maandlast hiervan moet rekening gehouden worden met de fiscale behandeling van de hypotheek. Omdat er in geval de 2e hypotheek niet gebruikt wordt voor de eigen woning die gebruikt wordt voor eerste bewoning geen recht op hypotheekrenteaftrek is, kan men het beste tijdens de looptijd van de hypotheek aflossen. Dit aflossen van de 2e hypotheek kan door middel van een lineair en annuïtair aflosschema. Meer uitleg over het berekenen van het lineair en annuïtair aflosschema bij de 2e hypotheek is te vinden op deze website.